قایقرانی کردن اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

قایقرانی کردن: اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار گوناگون پس از ۹۶۰ بار رد شدن در آزمون رانندگی، این زن بالاخره گواهینامه رانندگی گرفت!

به گزارش گروه تحریریه سایت، حتما بارها شنیده اید اگر هدفی را در زندگی خود گزینش کرده اید، آن را رها نکنید و جهت رسیدن به آن تلاش کنید؛ درست مانند این زن ۷۰ ساله

پس از ۹۶۰ بار رد شدن در آزمون رانندگی، این زن بالاخره گواهینامه رانندگی گرفت!

پس از ۹۶۰ بار رد شدن در آزمون رانندگی، این زن بالاخره گواهینامه رانندگی گرفت!

عبارات مهم : ناامید

به گزارش گروه تحریریه سایت، حتما بارها شنیده اید اگر هدفی را در زندگی خود گزینش کرده اید، آن را رها نکنید و جهت رسیدن به آن تلاش کنید؛ درست مانند این زن ۷۰ ساله.

این زن ۷۰ ساله اهل کره جنوبی ۹۶۰ بار در آزمون رانندگی شرکت کرده بود و بعد از این تعداد شرکت در آزمون در نهایت گواهینامه خود را گرفت. این زن ۷۰ ساله راجع به تلاش خود گفت: اگر هدفی دارید هیچگاه ناامید نشوید و آنقدر تلاش کنید تا به آن برسید.

پس از ۹۶۰ بار رد شدن در آزمون رانندگی، این زن بالاخره گواهینامه رانندگی گرفت!

به گزارش گروه تحریریه سایت، حتما بارها شنیده اید اگر هدفی را در زندگی خود گزینش کرده اید، آن را رها نکنید و جهت رسیدن به آن تلاش کنید؛ درست مانند این زن ۷۰ ساله

واژه های کلیدی: ناامید | رانندگی | رانندگی | گواهینامه | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs