قایقرانی کردن اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

قایقرانی کردن: اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار بین الملل دستیاران ترزا می استعفا کردند

پس از آن که یک نظر سنجی نشان داد زیاد اعضای حزب محافظه کار معتقدند ترزا می باید از سمت خود استعفاء کند، استعفای این دو نفر، فشار بر ترزا می را کم کردن می دهد.

دستیاران ترزا می استعفا کردند

دستیاران ترزا می استعفا کردند

عبارات مهم : انگلیس

پس از آن که یک نظر سنجی نشان داد زیاد اعضای حزب محافظه کار معتقدند ترزا می باید از سمت خود استعفاء کند، استعفای این دو نفر، فشار بر ترزا می را کم کردن می دهد.

به گزارش واحد مرکزی ؛ نیک تیموتی و فیونا هیل دستیاران مهم ترزا می نخست وزیر انگلیس با پذیرفتن مسئولیت خود در مبارزات انتخاباتی فاجعه بار وی، از سمت خود استعفاء کردند.

دستیاران ترزا می استعفا کردند

روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت: تیموتی گفت مسئولیت عوض کردن دادن کامل برنامه مواظبت اجتماعی را که به برنامه های ترزا می لطمه زد می پذیرد و اذعان کرد وی بر سیاست گذاری ها، نظارت داشته است.

وی افزود: «من به خاص از تصمیم نگنجاندن سقف و کف در پیشنهادمان جهت کمک به هزینه رو به زیاد کردن مواظبت اجتماعی متاسفم.»

یک سخنگوی حزب محافظه کار نیز به سرعت گفت هیل هم استعفاء کرده است.

پس از آن که یک نظر سنجی نشان داد زیاد اعضای حزب محافظه کار معتقدند ترزا می باید از سمت خود استعفاء کند، استعفای این دو نفر، فشار بر ترزا می را کم کردن می دهد.

پس از آن که یک نظر سنجی نشان داد زیاد اعضای حزب محافظه کار معتقدند ترزا می باید از سمت خود استعفاء کند، استعفای این دو نفر، فشار بر ترزا می را کم کردن می دهد.

واژه های کلیدی: انگلیس | برنامه | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs