قایقرانی کردن اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

قایقرانی کردن: اقتصادی تسهیلات اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نقشه وام‌دهی به کوچک‌ها

بانک مرکزی در جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست گذار پولی، در امسال با نشا

نقشه وام‌دهی به کوچک‌ها

نقشه وام دهی به کوچک ها

عبارات مهم : اقتصادی

بانک مرکزی در جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست گذار پولی، در امسال با نشانه استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال تازه و زیاد کردن رشد اقتصادی کشور، آینده نگری شده است تا 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود. بر این اساس، مجموعا 20 هزار میلیارد تومان جهت سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های نیمه تمام و 10 هزار میلیارد تومان جهت بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز برخوردار هستند، تخصیص خواهد یافت.

نقشه وام‌دهی به کوچک‌ها

سیاست گذار پولی در جهت «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال تازه و زیاد کردن رشد اقتصادی کشور» روش وام دهی سال 96 را ابلاغ کرد. در این زمینه و در جهت تحقق چهار نشانه مذکور و حمایت از بنگاه های کوچک و میانگین سه گروه نامزد دریافت وام هستند. مطابق بخشنامه بانک مرکزی، مقرر شده است تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. آینده نگری می شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در امسال تحقق یابد که از این میان مجموعا ۲۰ هزارمیلیارد تومان جهت سرمایه در گردش و تامین مالی طرح های نیمه تمام و ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی مورد نیاز برخوردار هستند تخصیص خواهد یافت.

براساس دستورالعمل جدید، تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و میانگین که جزو مشتریان بانک ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند و در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، هماهنگی مورد نیاز با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به منظور درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت خواهد گرفت. مطابق اعلام بانک مرکزی بسیاری از واحد های صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه های کوچک و میانگین قرار دارند و در زمینه های متفاوت تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد. بنابراین از آنجا که اصناف ضرورتی به عضویت در سامانه بهین یاب ندارند توصیه می شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه های کوچک و میانگین با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک ها قرار گیرد.

بانک مرکزی در جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست گذار پولی، در امسال با نشا

پیش بینی های صورت گرفته جهت اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی در حالی است که انحراف منابع بانکی آینده نگری شده است همواره یکی از نگرانی های بنگاه های اقتصادی محسوب می شود، نگرانی که در مرحله اول اعطای تسهیلات به بنگاه های نیمه تمام که در سال گذشته اجرایی شد بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. حال در امسال و در جهت برطرف این نگرانی بانک مرکزی دو راهکار را مدنظر قرار داده هست. در مرحله اول بانک ها و موسسات اعتباری باید با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات عنوان دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند تا به این طریق اطمینان از عدم انحراف در میان بنگاه های اقتصادی به وجود آید.

هفت پیش شرط جهت تسهیلات

در دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و میانگین سال 96، هفت پیش شرط جهت اولویت بندی اعطای تسهیلات در نظر گرفته شده است است تا به این طریق با اعطای این تسهیلات شرایط جهت تحقق اهداف آینده نگری شده است مهیا شود.

نقشه وام‌دهی به کوچک‌ها

براساس شروط آینده نگری شده است مقرر شد تا بنگاه ها از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسعه بانک معرفی شوند. همچنین این تسهیلات مشمول بنگاه های تولیدی می شود که محصولات آنها در بازار فروش قابل قبول باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. از سوی دیگر تسهیلات مذکور مشمول بنگاه هایی می شود که تولید آنها به علت کمبود نقدینگی متوقف شده است باشد یا فعالیت آنها به کمتر از ظرفیت اسمی رسیده باشد.

درخصوص بنگاه هایی که در سال های گذشته فعالیت نداشته اند و فاقد فروش بوده اند نیز اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری در جهت فعالیت مجدد بنگاه ها تخصیص می یابد؛ مشروط به اینکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود. براساس یکی دیگر از پیش شرط های در نظر گرفته شده، تسهیلات در اختیار بنگاه هايي که تسهيلات دريافتي پیشین را در محل عنوان قرارداد تسهيلات مصرف کرده اند قرار خواهد گرفت. یکی دیگر از گروه هایی که در اولویت اعطای تسهیلات قرار می گیرند، بنگاه هایی هستند که به علت عدم وصول مطالبات خود از دستگاه هاي اجرايي دولتي، شرکت هاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکي کشور و ساير اشخاص ايفا کنند. بنگاه هایی که از میزان اشتغال پایدار توجيه پذيري بيشتري برخوردار باشند نیز در اولویت دریافت تسهیلات هستند.

بانک مرکزی در جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، اولویت های تامین مالی سال 96 را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس دستورالعمل سیاست گذار پولی، در امسال با نشا

از سوی دیگر و براساس ماده «3» دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، شرکت ها و واحدهای کوچک و میانگین تولیدی صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آیين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله بانک های دولتی» به منظور بهره مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی خواهند بود.

همچنین براساس این ابلاغیه مبلغ بدهی غیرجاری بنگاه های کوچک و میانگین نباید بیش از (تسهیلات – تعهدات) درخواستی باشد و سقف چک های برگشتی بنگاه ها نیز نباید از 25 درصد (تسهیلات – تعهدات) درخواستی زیاد باشد. از سوی دیگر متقاضیانی که با استفاده از مزایای آینده نگری شده است در سال گذشته موفق به اخذ تسهیلات شده است اند، ولی بدهی غیرجاری یا چک های برگشتی خود را تعیین وظیفه نکرده اند نیز براساس دستورالعمل تازه مجاز به دریافت تسهیلات نخواهند بود. از سوی دیگر براساس دستور العمل تدوین شده است متقاضیانی که با استفاده از مزایای در نظر گرفته شده است در ماده «3»، درخواست اخذ تسهیلات و تعهدات دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تایید بانک عامل) جهت تعیین وظیفه چک های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با اخذ تسهیلات و تعهدات به بانک عامل ارائه دهند. همچنین موسسه اعتباری موظف شده است تا به منظور حفظ منافع سپرده گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کند و درصورت کسب اطمینان از توجیه پذیری طرح و احراز اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند و در صورت عدم موافقت باید دلایل مخالفت به صورت مکتوب به کارگاه منعکس شود. در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر، بانک عامل می تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده، مجددا نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند.

نقشه وام‌دهی به کوچک‌ها

در همین حال، طبق ماده 19 قانون برطرف موانع تولید مسابقه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه های کوچک و میانگین تولیدی، موسسه اعتباری باید نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در گزینش وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل ملاک عمل قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر این امکان فراهم است تا موسسه اعتباری نسبت به پذیرش گارانتی نامه های صادره از سوی صندوق های گارانتی (که به موجب قانون تشکیل شده است و دارای تفاهم نامه با بانک های عامل جهت تضمین تسهیلات و تعهدات هستند) به عنوان وثیقه اقدام کند. از سوی دیگر قیمت سود مورد عمل در تسهیلات عنوان این دستورالعمل نیز قیمت مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود و سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات عنوان این دستورالعمل نیز براساس حدود مقرر در آیین نامه های تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط آینده نگری شده است است.

موسسه اعتباری نیز باید حداکثر ظرف یک ماه بعد از تکمیل مدارک در هر مورد مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند. همچنین متقاضیان معرفی شده است از طرف کارگروه ظرف 15 روز کاری جهت مراجعه به بانک های عامل به منظور ارائه تقاضا و مدارک مهلت دارند و در صورت عدم مراجعه در مدت وقت مذکور، بانک های عامل باید درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوطه عودت دهند و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: اقتصادی | تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs